• slayt
  • slayt
Duyurular

Konu :V.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI DUYURUSU

 

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2020  Pazar Günü Saat 16:00’da   Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak 1 Sokak No:18/13 Kızılay Çankaya/ Ankara Adresinde  aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Şubat 2020  Pazar Günü aynı gündemle, aynı yer ve saate  nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları  dileğiyle saygılarımızla,

 

                                                                                                        YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
  6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dernek Tüzüğündeki bazı maddelerin güncellenmesi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış,

 


her şey ünye için


ÜNYEMAnkara Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 16,6690   16,6991
EURO 17,5221   17,5536
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ


 

03.08.2011 tarihinde ilk Kurucular Kurulu olarak İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU, Mehmet İLİKOĞLU, Habip GÜL, Ahmet ÇİÇEK, Haydar ÇALOĞLU ve Naim ESEN tarafından derneğin kuruluşuyla ilgili evrakı hazırlayıp Dernek Tüzüğü taslağını son haline getirdik ve 05.08.2011 tarihinde İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU ve Mehmet İLİKOĞLU tarafından Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğü’ne saat 10:20’de müracaat yapıldı. Aynı gün 06-102-049 sayılı dernek kütük numarası verilerek Ankara Ünyeliler Derneği kimliğine resmî olarak kavuşmuş, 06.09.2011 tarih ve 203 90 / 4829 sayılı yazıyla Dernekler Masası’nca tüzük incelenerek onaylanmış ve tüzüğün kabulü resmiyet kazanmıştır.

 

             Tüzük ve ilgili onay yazısı 08.09.2011 tarih ve 20390 sayılı yazı ekinde Ankara Ünyeliler Derneği’ne gönderilmiş, 14.09.2011 tarihi itibarıyla da tarafımızdan tebellüğ olunarak teslim alınmıştır.

Tüzüğe 06.02.2016 tarihindeki III. Olağan Genel Kurul’da son hali verilmiştir. İlk Geçici Yönetim Kurulu’nda İsa KORKMAZ, Nevzat USTAOĞLU, Mehmet İLİKOĞLU, Mustafa DURGUN, Habip GÜL, Ahmet ÇİÇEK, Haydar ÇALOĞLU, Naim ESEN ve Abdullah Onur USTAOĞLU yer aldı.

Derneğin resmî yazışma adresi olarak SERVER Basın Yayın, İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın Demirtepe, GMK Bulvarı, 24/8 numaralı binasının 5. katındaki dairesi usulen adres olarak belirlendi. Ama bu adreste herhangi bir aktivite gerçekleşmedi.

Ankara Ünyeliler Derneği’nin 08.02.2012 tarihli Geçici Yönetim Kurulu toplantısında aldığı 2 numaralı karar ile de M. Ufuk MİSTEPE Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği’ne atandı (Halen Dernek Yönetim Kurulu Asıl Üyesi olarak katkılarını sürdürmekte).

09.02.2014 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da İsa KORKMAZ, Murat OKCU, Hasan OKUYUCU, Haydar ÇALOĞLU, Ömer ÇATIK yönetimde yer aldı.

23.02.2014 tarih ve 2014/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla da kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında oy birliği ile Başkan İsa KORKMAZ, Başkan Yardımcısı Hasan OKUYUCU, Genel Sekreter Murat OKCU, Genel Sayman Haydar ÇALOĞLU, Üye Ömer ÇATIK olarak belirlendi.

Hemşerilerin buluşma noktası olarak GMK Bulvarı, Fevzi Çakmak 1 Sokak, No. 18/13 adresinde kiralanan Dernek Merkezi dairesi Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber tutulup, teşrifat ve düzeni sağlanmıştır. 2016 yılı itibarıyla on aydır Ünyelilerin hizmetindedir.

Derneğin Faaliyetleri : Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hep birlikte kendi imkânlarıyla ve birkaç hemşehrinin iştirakiyle değişik mekânlarda toplanıp, halkayı büyüterek her ayın ilk Çarşamba ve Cuma günleri sohbet toplantıları düzenlemiştir.

Katılan hemşehri ve misafirlere mevsimine göre toplantılarda yörenin damak lezzetlerinden hamsi tava, kuru fasulye, pancar çorbası, mısır ekmeği, yoğurt, Ünye lokumu, su böreği ve ailenin kurduğu yöresel taze fasulye turşusundan kavurma ikram edilmiştir.

Faaliyet konuları arasında dernek kuruluş amaçlarında belirtilenlere ilâveten hemşehrilerin bir arada toplanmasının sağlanması, duayenler ile aynı ortamda sohbet edebilme fırsatının yakalanması ilk etapta arzulanan bir beklenti idi.

Ünyelilik ruhu ve bilincinin, Ünyelilik aidiyet duygusunun Ankara'da yaşayan hemşehrilerle de paylaşılması, Ünye’nin sorunlarının başkentten daha etkin çözüm bulma şansının olması, bürokraside deneyimli birçok bürokratın Ankara’da görev yapıyor olmasının getirdiği avantajlar ve sanat câmiasının da desteği ile eğitim çalışmalarına hız verilmesi önem arz etmekteydi.

Bu husus dernek çatısı altında BİZ olabilmek adına yardımlaşmanın sağlanması ve Ünye'nin zengin kültürünü ayrıştırmadan aynı ortamda Ünye ve Ünyeli çıkarları adına artı değerlerin paylaşılmasına zemin hazırlanması olarak telâkki edilmelidir.

İlâveten derneğin Facebook kaydı yapılarak, orada faaliyet ve duyuruların görsel destekli paylaşımına da imkân sağlanmış olup Ankara Ünyeliler Derneği web sitesi de http://ankaraunyelilerdernegi.com/tr/index.php adresinde yayına sokulmuştur.

Dernek toplantılarında kültürel birikimi sağlamak ve kültürel değerlerin paylaşımına imkân vermek adına bilgilendirme amaçlı, konferans ve brifing ağırlıklı sunumlar başlatılmıştır.

İlk olarak Nevzat USTAOĞLU, Stratejik Plânlama ve Ülkemizdeki Uygulama İmkânları bahsine dair brifing vermiş, ikinci olarak mebusumuz Yılmaz SANİOĞLU ve M. Ufuk MİSTEPE, Ünye’de Yûnus Emre ve Türbesi konusunu masaya yatırarak, katılımcılara dosya destekli ve slayt sunumlu bir sohbete zemin hazırlamışlardır.

Üye aidatlarının toplanması işlemleri için Mobil Aidat Sistemi Mayıs ayında devreye sokulmuş, toplu SMS sistemi ile ilgili anlaşma sağlanmış ve üyelerin iyi ve kötü günlerini paylaşmak ve duyurular yapmak için faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır.

Derneğin sabit giderlerinin karşılanması açısından en az 300 üyenin Mobil Aidat Sistemi’ne kayıt olması ve onay verme duyarlılığı göstermeleri beklentimizdir.

Daha etkin hizmet verilebilmesi açısından diğer beklentiler; hemşehrilerin dernekle irtibata geçmeleri, cep telefonları ve e-mail adreslerinin güncel olarak ilgililerle paylaşılması, hemşehrileri daha yakından tanımak ve tanıtmak için aile bilgileri, ad, soyad, doğum tarihleri, meslek ve adreslerinin belirlenmesi olarak özetlenebilir.

Derneği yaşatmak ve üyelerin yapılacak hizmetlere katkıda bulunmalarını sağlamak için sembolik olan aylık aidatların muhtelif yöntemlerle zamanında tahsilinin derneğin amacına ulaşmasını sağlayacağı kuşkusuzdur.

Tarihî coşku ve perspektiften, derneğin hayrlara vesile olması dilek ve temennisiyle…

                                                                                                                          28 Temmuz 2015 / Ankara

> Makale, Ünye Haber Gazetesi - 31 Temmuz 2015 tarih, Yıl : 12, Sayı : 2258’de yayımlandı.

 

GERÇEKLEŞEN DERNEK FAALİYETLERİ

1) Rutin olarak konulu konusuz her ayın ikinci Çarşamba günü yapılan ve daha sonra her ayın ilk Cuma gününe kaydırılan mutad yemekli toplantılarda ilâveten gençlere, bayanlara yönelik sohbet toplantıları da gerçekleştirilmiştir.

2) Ünye Kaymakamı, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Ünye’deki sivil toplum örgütlerine yapılan ziyâretler.

3) Milletvekilerimiz ziyâret edilmiş, sorunlar, gelişmeler, talepler dile getirilmiştir.

4) Avrupa Birliği Bakanımızın başkanlığındaki Bilgilendirme Toplantısı’na iştirak - Sheraton Ankara Hotel.

5) Facebook kaydı yapılarak, görsel destekli paylaşıma imkân sağlanmış, Ankara Ünyeliler Derneği web sitesi yayına sokulmuştur.

Dernek Web Sitesi: https://ankaraunyelilerdernegi.com/index.php

6) “Ankara’daki Ünyeliler Plâtformu”nun tetiklediği Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı binasında başlayan aylık mutad toplantılar “Ankara Ünyeliler Derneği” üyelerini de câzibe alanı içerisine alarak, benzer toplantıların dernek çatısı altında da yapılmasına ve aktivitelerin hizmete dönük başlatılmasına vesile olmuştu. Dernek toplantılarında kültürel birikimi sağlamak ve kültürel değerlerin paylaşımına imkân vermek adına bilgilendirme amaçlı, konferans ve brifing ağırlıklı sunumlar başlatılmış; ilk olarak Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı’nda Ordu ve hinterlandındaki hemşehriler arasında kaynaşma ortamını temin maksadıyla gerçekleştirilen toplantıda eski parlamenterlerimizden Cemal UYSAL Bey, 05 Şubat 2015 tarihinde “Ülkemiz Fındık Stratejisi” konu başlıklı brifingi vermiştir.

 

7) Ordu Milletvekili Ünyeli Parlamenter Mustafa HAMARAT’ın daveti ile 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 19:00’da Ünye Sanat Tiyatrosu’nca “Nalınlar” adlı iki perdelik tiyatro oyunu sahnelendi. - Ankara Gençlik Parkı / Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi.

8) Ankara Ünyeliler Derneği yeni binasında Başmüfettiş Nevzat USTAOĞLU, 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü akşamı katılımcılara “Stratejik Plânlama ve Ülkemizdeki Uygulama İmkânları” konu başlıklı brifingi sunmuştur.

9) Üye aidatlarının toplanması işlemleri için Mobil Aidat Sistemi Mayıs ayında devreye sokulmuş, toplu SMS sistemi ile ilgili anlaşma sağlanmış ve üyelere duyurular yapmak için faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır.

10) Eski mebusumuz Yılmaz SANİOĞLU ile araştırmacı, yazar Mahmut Ufuk MİSTEPE, 11 Haziran 2015 Çarşamba günü akşamı “Ünye’de Yûnus Emre ve Türbesi” konusunu masaya yatırarak, katılımcılara dosya destekli ve slayt sunumlu bir sohbete zemin hazırlamışlardır.

11) 11 Ocak 2016 tarihli 1.128 akademisyenin "Bu suça ortak olmayacağız!" başlıklı bildirisine karşın Eski Kültür Bakanı Yalçın TOPÇU başkanlığında 60 sivil toplum örgütünün desteklediği karşı açıklama ve sabah kahvaltısı etkinliğine yönetim olarak iştirak edilmiştir. - İçkale Oteli.

12) Yönetim Kurulu Üyesi M. Ufuk MİSTEPE 04 Mart 2016 Cuma günü akşamı son terör olaylarının toplumdaki etkilerine yönelik “Ünyeli Şehitler” konu başlıklı projeksiyon sunumlu ve dosya destekli konuşmasını gerçekleştirmiştir.

13) 02 Nisan 2016 Cumartesi günü Ünye Belediye Başkanlığı’nın da katılımıyla Başkent Öğretmenevi’nde saat 19:30’da Ünyeliler Dayanışma Yemeği organize edildi. Geniş çaplı katılımda bir saatlik projeksiyon sunumunda beşinci konuşmacı olarak Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet ÇAMYAR, iki gün önce Ünye’de sunulan “Ünye Belediyesi’nin 2015 – 2016 Yılları Faaliyet Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Sunum Kitapçığı dağıtıldı.

14) Altıncı konuşmacı olarak Dr. Abdullah ŞAHİN tarafından 06 Mayıs 2016 tarihinde “Devlet Sistemi Analizi” konulu projeksiyon sunum destekli bir sohbet programı hayata geçirilmiştir.

15) 16 Haziran 2016 tarihinde dernek merkezinde üyelere İftar Yemeği verilmiştir.

16) Ünye Belediye Başkanlığı sponsorluğunda 22 Haziran 2016 tarihinde ANTARES AVM’de Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un da iştirak ettiği İftar Yemeği hayata geçirildi. Ünye’de Belediye tarafından projeksiyon sunumlu bir anlatımla ve tanıtım broşürü dağıtımıyla yılın muhasebesi yapıldı.

17) 29 Ekim 2016 tarihinde Ankara Ünyeliler Derneği Üyeleri, OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz KARAOSMANOĞLU’nun ev sahipliğinde sabah kahvaltısında bir araya gelerek istişarî toplantı hayata geçirilmiş, 24 Aralık 2016 tarihinde Lâle Restaurant’da yapılacak toplantı için ön hazırlıklar yapılmıştır.

18) Prof. Dr. Ali AYYILDIZ, 04 Kasım 2016 tarihinde konferans serisine devam niteliğinde “Cep Telefonu ve Sağlığımız” konulu projeksiyon sunum destekli bir sohbet programını gerçekleştirmiştir.

19) 25 Mart 2017 tarihinde Hilton Garden Inn / GİMAT yemekli toplantısında II. Ankara Ünyeliler Buluşması tertiplendi. Ünye Belediye Bşk. Sayın Av. Ahmet ÇAMYAR’ın iştirakinde Ünye ve Dernek sorunları masaya yatırıldı.

II. Ankara Ünyeliler Buluşması - 25 Mart 2017 / Hilton Garden Inn / GİMAT

20) 10 Mart 2018 tarihinde Hilton Garden Inn / GİMAT yemekli toplantısında III. Ankara Ünyeliler Buluşması tertiplendi. Belediye Bşk. Av. Ahmet ÇAMYAR’ın iştirakinde 2014 – 2018 yıllarına ilişkin Faaliyet Bülteni ekli sunum yapıldı.

III. Ankara Ünyeliler Buluşması - 10 Mart 2018 / Hilton Garden Inn / GİMAT

21) 07 Haziran 2018 tarihinde Hotel MONEC garden - spa - roof'un İftar Yemeği'nde İşadamı Cevat GÜVEN'in sponsorluğunda Ünyeliler Ankara'da dostluk ilişkilerini pekiştirdiler.

22) 16 Ocak 2019 tarihinde Ankara Ünyeliler Derneği seri konferanslarının sekizincisinde Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN tarafından "Geleceğin Enerji Teknolojileri ve Bor" konu başlıklı konferans gerçekleştirildi.

23) 02 Kasım 2019 tarihinde Hotel MONEC garden - spa - roof'ta "Gurbetten Ünye'ye Vefa Projesi" tanıtımı yapıldı ve seçkin bir Ünyeliler birlikteliğinde TSM destekli çeşitli slayt gösterileri ile sunumlar gerçekleştirildi.

 

 

Ankara Ünyeliler Derneği

© Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top